פרויקט המחקר על החינוך הביתי – סטטוס עכשווי, תמונה להמשך והזמנה מיוחדת לבני נוער

מאת: שירי ועוז גוטרמן

שלום להורים ולילדים,
לפני מספר שנים התחלנו בפרויקט מחקרי גדול על חינוך ביתי. גם בסטנדרטים בין לאומיים הוא בין הגדולים שבוצעו והוא יוצר עניין רב בקרב קהילת המחקר בתחום. הפרויקט כלל איסוף נתונים נרחב בשיטות כמותיות ואיכותניות מהורים וילדים בחינוך ביתי בישראל, בכמה שלבים שונים של איסוף נתונים. מחקר מדעי מתקדם לאט: יש לבנות מחקר, לאסוף נתונים, לנתח, לכתוב ולפרסם. התהליך נמשך שנים. גם לאחר הכתיבה נערכת בדיקת עמיתים של איכות המחקר )שיפוט מדעי( ורק לאחריה המאמר מפורסם. זהו תהליך אשר נועד ליצר בקרת איכות ולשפר את איכות המחקר.

כפי שציינו, המחקר היה גדול מאוד )לשם השוואה, רוב עבודות הדוקטורט לא מפורסמות כמאמר. אלה שכן, מהוות לרוב בסיס למאמר אחד ולפעמים לשניים – בפרויקט הנוכחי מדובר בעשרים מאמרים, כאשר גם בהם לא נעשה שימוש בכל החומר שנאסף(. משום כך, חלקים שונים של המחקר נמצאים בשלב שונה בתהליך: 6 מאמרים פורסמו והתקציר שלהם מופיע בהמשך. 11 מאמרים נמצאים בשלבים שונים של הגשה לפרסום ושיפוט. עוד 3 מאמרים נמצאים בשלבים סופיים של כתיבה.

נשאלנו מדוע חשוב לערוך מחקר בתחום. ובכן, הסיבות לכך רבות ומגוונות ונזכיר את חלקן: ראשית, המחקר המדעי מאפשר לקבל תמונה מבוססת יותר של המציאות. כך ניתן להבין באופן טוב יותר את החינוך הביתי והשפעתו על הילדים, ההורים והמשפחה. הבנה כזו מהווה צעד חשוב במתן לגיטימציה לחינוך הביתי. שנית, תופעת החינוך הביתי גדלה מאוד. גם בארץ, בכל שנה, החינוך הביתי צומח בעשרות אחוזים. ניתן לומר, כי זהו "הזרם החינוכי" הצומח ביותר במערב )במדינות בהן הוא חוקי – בחלק ממדינות המערב, כגון פינלנד או גרמניה, הדבר בניגוד לחוק(. ככל שהתופעה גדלה, הדיון סביבה צומח וכך המחוקק/הרגולטור נדרש לתשובות בנושא. ללא בסיס מחקרי יש קושי למחוקק לתת תשובות ולכן הדבר עשוי לפגוע בתהליך ביסוס החינוך הביתי בישראל. לעומת זאת, כאשר קיים בסיס מחקרי, ניתן לספק תשובות טובות יותר לרשויות ולאפשר את ביסוס החינוך הביתי. שלישית, המחקר מעלה היבטים ותחומים, שהורים לא תמיד מודעים אליהם ובכך מאפשר פתיחה של כיוונים חדשים לחשיבה ועשיה ולסייע לעצב את תהליכי החינוך הביתי האינדיבידואליים בהם נוקטת כל משפחה.

רביעית, בסיס מחקרי רחב ומהימן עשוי לסייע להורים אשר מתלבטים האם לבחור בחינוך הביתי לקבל החלטה על בסיס נתונים ולא רק תחושת בטן.

אנו מאד מרוצים מתוצאות המחקרים האחרונים, שלדעתנו הן מעניינות ומשמעותיות בהיבטים רבים, ובהמשך לכך אנו מתחילים בימים אלו אנו בביצוע מחקר נוסף, אשר עוסק בנושא נוער בחינוך ביתי. למיטב ידיעתנו נושא זה לא נחקר כלל עד כה, ולכן לא קיימות תשובות מחקריות לגבי שאלות בתחום מרתק וחשוב זה )לעומת זאת קיימים מחקרים רבים על בוגרים של חינוך ביתי, בעיקר בקולג'ים אמריקאים(. המחקר הינו איכותני וכולל ראיונות בני שעה עד שעה וחצי עם הנערות והנערים.

ככל שנוכל לכלול במחקר בני נוער רבים יותר, כך המחקר עשוי להיות משמעותי יותר ולכן נשמח לעזרתכם: אם אתם משפחה בחינוך ביתי וילדיכם בגילאי 15 עד 20 ,נשמח אם תיצרו איתנו קשר. כמו כן, נשמח אם תחברו בינינו לבין משפחות שלהן ילדים בגילאים אלה בחינוך ביתי שיסכימו להשתתף: com.gmail@neumanari

בנוסף לכך, ביוני הקרוב אנו מארגנים בארץ כנס מדעי בינלאומי, לחוקרים בתחום החינוך הביתי. בכנס יציגו חוקרים בתחום החינוך הביתי ממדינות שונות, היבטים רבים ומגוונים של החינוך הביתי וכן תוצאות מחקרים שערכו בתחום. הכנס נמצא בשלבי מתקדמים של ארגון ויכלול ימים סגורים לחוקרים וכן יום פתוח לקהל. אנו מאמינים כי השתתפות ביום הפתוח עשויה להיות מעניינת מאד עבור משפחות החינוך הביתי ולכן כאשר יהיו יותר פרטים נשלח מייל מסודר על כך למשפחות.

מצורפים תקצירי המחקרים שפורסמו עד כה בכתבי עת מדעיים. לקבלה של המאמרים המלאים )באנגלית( ניתן לפנות ל com.gmail@shirifaran

בהערכה,
ארי נוימן ועוז גוטרמן

Homeschooling is not just about education: Focuses of meaning
This article explores the meanings parents attribute to homeschooling (or home education). The literature reveals two main approaches to this subject: a view of homeschooling as a pedagogical practice and a holistic perspective. Employing qualitative methodologies, we administered in-depth interviews to 30 mothers who engaged in homeschooling in Israel, in order to gain a better understanding of what homeschooling meant to them. Analysis of the interviews indicated that the participants attributed diverse meanings to homeschooling. These represented many themes, which were gathered into four super-themes: control, lifestyle, family, and child. The first two themes were emphasized more often than the latter two, indicating that they might be more important to the respondents. The findings of this research, especially the focuses of meaning, may serve as a reflective tool for homeschoolers as well as a tool for policy makers. In addition, the findings of this study indicate that people engaged in homeschooling see it as a “return of education & Guterman, O. (2016) The clash of two world views – A constructivist analysis of home educating families' perceptions of education. Pedagogy, Culture & Society,1-11. DOI: 10.1080/14681366.2016.1178664

What Makes a Social Encounter Meaningful: The Impact of Social Encounters of Homeschooled Children on Emotional and Behavioral Problems
In modern society, a large part of the socialization process occurs in schools. Therefore, one of the most significant questions raised with regard to home schooling concerns the impact of this type of education on the emotional world of the child. However, there is almost no mention in the research of how the nature of the social activity of homeschooled children affects their emotional world. In the present research we examined the quantity and character of the social interactions of homeschooled children and their influence on the children’s emotional and behavioral problems. The findings suggested a negative correlation between meetings with other homeschooled children and emotional and behavioral problems, and a similar relationship between the child’s number of siblings and such problems. In comparison, we found a relationship between meetings with school-going children and such problems only in the younger age group, and only with regard to problems of internalization.

Neuman, A. & Guterman, O. (2016) The clash of two world views – A constructivist analysis of home educating families' perceptions of education. Pedagogy, Culture & Society,1-11. DOI: 10.1080/14681366.2016.1178664

What Makes a Social Encounter Meaningful: The Impact of Social Encounters of Homeschooled Children on Emotional and Behavioral Problems.
In modern society, a large part of the socialization process occurs in schools. Therefore, one of the most significant questions raised with regard to home schooling concerns the impact of this type of education on the emotional world of the child. However, there is almost no mention in the research of how the nature of the social activity of homeschooled children affects their emotional world. In the present research we examined the quantity and character of the social interactions of homeschooled children and their influence on the children’s emotional and behavioral problems. The findings suggested a negative correlation between meetings with other homeschooled children and emotional and behavioral problems, and a similar relationship between the child’s number of siblings and such problems. In comparison, we found a relationship between meetings with school-going children and such problems only in the younger age group, and only with regard to problems of internalization.

Guterman, O. & Neuman, A. (2016) What Makes a Social Encounter Meaningful: The Impact of Social Encounters of Homeschooled Children on Emotional and Behavioral Problems. Education and Urban Society, 1-15. DOI: 10.1177/0013124516677009

Structured and unstructured elective home education: A proposal for broadening the taxonomy
In recent decades, parental involvement in their children’s education has been steadily increasing. Perhaps the ultimate form of parental involvement is the phenomenon called elective home education – EHE (also known as homeschooling). It is customary to divide EHE into two categories according to the degree of structure: structured EHE and unstructured EHE (or unschooling). Advocates of structured learning study in the home framework according to a defined curriculum, whereas unstructured learning advocates study content determined in accordance with the child’s wishes, with no external dictates. This division relates to learning as one entity. We propose to distinguish between two dimensions of structure: content and process. In order to demonstrate this distinction, qualitative research was conducted in which 30 mothers who educate their children at home were interviewed and asked what they actually do within the framework of EHE. The research findings suggest that the two types of EHE are indeed different from one another with regard to the structure of the content of instruction and learning as well as the structure of the process. The article addresses the importance of broadening the traditional distinction (structured and unstructured EHE) to include content and process.

Neuman, A. & Guterman, O. (2016) Structured and unstructured elective home education: A proposal for broadening the taxonomy. Cambridge Journal of Education, 1-17. DOI: 10.1080/0305764X.2016.1174190

The clash of two world views – A constructivist analysis of home educating families' perceptions of education
Home education is a phenomenon in which children of varying ages are educated at home rather than in a formal school environment. This phenomenon is becoming increasingly widespread throughout the western world. Research in this field is divided between studying pedagogic aspects and holistic aspects of home education. A group of 30 home educating mothers was asked, in semi-structured interviews, to describe the outcome of home education for their children. The findings show the mothers adhere to a social constructivist world view, as shown in the areas they emphasize in the context of the home education outcomes. This article describes the study, presents its findings according to attributes of the constructivist view on educating and learning, and explains the importance of the role these findings have in understanding the home education phenomenon.

Neuman, A. & Guterman, O. (2016) The clash of two world views – A constructivist analysis of home educating families' perceptions of education. Pedagogy, Culture & Society,1-11. DOI: 10.1080/14681366.2016.1178664

Schools and Emotional and Behavioral Problems: A Comparison of School-going and Homeschooled Children
Much attention has been focused recently on the deepening crisis in the education system. Researchers have attributed these problems to the school environment. One method for examining this claim is to compare specific emotional and behavior problems among children who attend schools and children who do not. This study examined three aspects of children’s emotional world – emotional and behavioral problems, depression, and attachment security – in a group of children attending school and a group homeschooled children, matched for socioeconomic background and research procedure. The findings indicated a lower level of depression among the homeschooled children; no difference was found between the groups in attachment security. With respect to emotional and behavioral problems, no difference was found in internalizing problems, but more externalizing problems were found among the school-going than the homeschooled children, in ages 9 to 10 and 11 to 12, but not in ages 6 to 8.

Guterman, O. & Neuman, A. (forthcoming) Schools and Emotional and Behavioral Problems: A Comparison of School-going and Homeschooled Children. Journal of Educational Research.

ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND HOMESCHOOLING – IT ALL DEPENDS ON THE GOAled children have been examined extensively, but the questions to be considered is whether or not the evaluation methods used were suited to the teaching and education taking place in the homeschooling context, and in particular whether these evaluation methods are compatible with the educational objectives of this framework. This question is fundamental to understanding the homeschooling phenomenon and also to the attempt to compare the achievements of students studying in schools with those of students learning in a homeschooling environment. The article opens with a brief description of the homeschooling phenomenon, introduces a short review of studies comparing academic achievement in this context, presents a number of basic concepts in the field of evaluation as well as an evaluation model relevant to the questions that form the basis of this study, and examines whether, and under what conditions, a comparison can be made between children attending school and those studying in the homeschooling framework.

Neuman, A. & Guterman, O. (2016) Academic achievement and homeschooling – it all depends on the goals. Studies in educational ecvaluation, 1-6. DOI: 10.1016/j.stueduc.2016.08.005

פוסט זה פורסם בקטגוריה חינוך ביתי, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה (ניתן גם בעילום שם)

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s